โครงการ”จัดการสอบวัดความรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหารครู-นักเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ”จัดการสอบวัดความรู้และพัฒนาภาษา
อังกฤษผู้บริหารครู-นักเรียน”โดยมีนายสุด ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ และคณะครูวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นผู้ดำเนินโครงการ มีคณะครูและนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ณ ห้อง ICT ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก