ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.(ม.6) และปวส.สายตรง ประเภทกรณีพิเศษ (โควต้า) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.(ม.6) และ ปวส.สายตรง ประเภทกรณีพิเศษ (โควต้า) ปีการศึกษา 2563 

สมัครออนไลน์ได้ที่  http://datacenter.vec.go.th