ตกแต่งอาคารสถานที่/ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วรนุช พรเสนาะ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำบุคลากร ร่วมตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์เพื่อติดตามงานในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก