Month
มีนาคม 2020

จุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดให้มีจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
 ...  Read more

การทำความสะอาดภายในวิทยาลัยฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more