Date
5 มีนาคม 2020

การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ได้มอบหมายให้แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ...  Read more