Date
13 มีนาคม 2020

การประมูลร้านค้า และบริหารจัดการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ”อาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ”

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ”อาชีวะฝีมือชน ...  Read more