การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ”อาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ”

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ”อาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ”ร่วมกับ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)โดยมีนายขจรศักดิ์ แย้มสังข์ ผู้จัดการซีแพ๊ค
กล่าวรายงาน การจัดการอบรมณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก