ประชุมแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา รหัส 2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
รหัส 2563(หลักสูตร57 รอหลักสูตรใหม่)โดยมีหัวหน้าแผนกเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก