ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับภาคเหนือ)