ประกาศเลื่อนประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเลื่อนประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่