ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว