Month
พฤษภาคม 2020

ประชุมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

วันอังคารที่ 19ทพฤษภาคม 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

ประชุมติดตามการจัดทำสื่อเพื่อ เตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ...  Read more