Date
8 พฤษภาคม 2020

ประชุมหัวหน้าแผนกหัวหน้างาน เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนในการ เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย สุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ...  Read more