การสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก