ประชุมติดตามการจัดทำสื่อเพื่อ เตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างพร้อมด้วยครูอัตราจ้าง ประชุมติดตามการจัดทำสื่อเพื่อ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก