ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องอินดักชั่น ฮีตเตอร์(ครั้งที่2)ประจำงบประมาณ2563

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องอินดักชั่น ฮีตเตอร์(ครั้งที่2)ประจำงบประมาณ2563