Date
8 มิถุนายน 2020

ประชุมโครงการบริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน SOLAR ROOFTOP โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการ
 ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

ประชุมหัวหน้าแผนก ทุกแผนกช่างและหัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more