ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดประจำปีงบประมาณ2563