ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก