ประชุมกำหนดวันโครงการพิธีไหว้ครูช่าง และครูสามัญประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดวันโครงการพิธีไหว้ครูช่าง
และครูสามัญประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าแผนกและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก