ประชุมคณะกรรมการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีDVE: Dual Vocational Education

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยกำารฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีDVE: Dual Vocational Education ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก