โครงการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้านภาษาอังกฤษ ด้วย Echo EV

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน-นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้านภาษาอังกฤษ
ด้วย Echo EV ณ ห้อง Echo EV อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก