การต้อนรับครูใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
นายนายเจด็จ สนองคุณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับครูใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก