รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษา
ให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก