การพิจารณาบำเหน็บ ความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาวมณฑา บุญลือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็บ
ความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563
โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องประชุชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก