ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน
ประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)