ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมพร้อมในการจัดทำวีดีทัศน์ของผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก