ประชุมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายอรรพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการประชุมอาชีวศึกษาภาคเหนือและนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
กล่าวรายงานการประชุมโดยมีคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก