พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
นายวิทยานนท์ ไพรสนธิ์ หัวหน้างานแผนวางงานและงบประมาณนำคณะครู-อาจารย์
และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก