การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา การประกวดร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากลโดยมีนายกัมพล แสนโสภณ ผู้ช่วยหัวหน้า
งานกิจกรรมกล่าวรายงาน ณ เวทีวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก