บรรยายพิเศษ/การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่องการบริหารงานอุตสาหกรรม
และการจัดการความปลอดภัย ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก