ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก