ประชุม ครู เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง ศธ.02 ออนไลน์ และตารางเรียนเด็ก


วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกประชุม ครู เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง ศธ.02 ออนไลน์
และตารางเรียนเด็ก ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก