พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) หมู่ 1,2,8,9 อบต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก