ประชุมเจ้าหน้าที่งานธุรการทั้ง 4 ฝ่าย


วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่งานธุรการทั้ง 4 ฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก