ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบจำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบจำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)