การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการ 2563

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการ 2563
โดยมีคุณครูปรียาภัชร อินตา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
กล่าวรายงาน ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก