พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก