การตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) แบบถาวรระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562


วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานนำคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
แบบถาวรระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายพิเชษฐ พุฒซ้อน หัวหน้างาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน รายงาน-รับการตรวจประเมินฯณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก