พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256


วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วม3
พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 256 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก