ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
การจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบิรการ วิทยาลัยเท่คนิคพิษณุโลก