พิธีทำบุญตักบาตรฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563


วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก