การตรวจประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รอบปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
และรับการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รอบปีการศึกษา 2562
ระดับอาชีวศึกษา โดยมีอาจารย์ปรียาพัชร อินตา หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
และคณะกรรมการดำเนินงาน นักเรียน-นักศึกษา รับการตรวจประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก