งาน”สานสายใยผูกพันใจ ร้อยความรัก มุฑิตา”เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563


วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
นายบุญรัตน์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน”สานสายใยผูกพันใจ ร้อยความรัก มุฑิตา”เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีผู้เกษียณอายุราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 4 ภาคเข้าร่วมงานพร้อมกัน
ณ ห้องพิจิตราแกรนด์บอลรูม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก