ประชุมเพื่อนำเสนอ กรรมการสถานศึกษา พิจารณาโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอ
กรรมการสถานศึกษา พิจารณาโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก