มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา”ทุนไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยาย 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา
“ทุนไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาทุกแผนกช่างเข้ารับมอบทุนกาศึกษาพร้อมกัน
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก