งาน”ร้อยรัก ถักทอใจ ผูกสายใย สานสัมพันธ์ย้อนวันวาน 60 ปี” เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน”ร้อยรัก ถักทอใจ ผูกสายใย สานสัมพันธ์ย้อนวันวาน 60 ปี” เกษียณอายุราชการ
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในการจัดงาน
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์พิษณุโลก