ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564


วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
นายอาณัติชัย จันทิวาวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก