ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ2564-2568(แผน5ปี)ครั้งที่1/2563


วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
ปีงบประมาณ2564-2568(แผน5ปี) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก