ประกาศรับสมัครบคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์)

รายละเอียดประกาศรับสมัครบคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์)